Istota analizy finansowej w warunkach gospodarki

licencjacka nie była jeszcze broniona

Spis treści

Wstęp 3
Rozdział 1. Istota analizy finansowej w warunkach gospodarki rynkowej 4
Rozdział 2. Wstępna analiza bilansu oraz rachunku zysków i strat 6
1. Analiza dynamiki i struktury bilansu 6
2. Analiza dynamiki i struktury przychodów oraz kosztów 8
Rozdział 3. Analiza wskaźnikowa 9
1. Ocena płynności finansowej 9
2. Ocena efektywności 13
3. Ocena wypłacalności 22
4. Ocena rentowności 26
Podsumowanie 30
Spis tabel i załączników 31
Bibliografia 32

image_pdf