Islam w państwie demokratycznym na przykładzie państwa tureckiego

55 stron, 49 pozycji w bibliografii

Streszczenie

Słowa kluczowe

Wstęp 2

Rozdział I. Islam- geneza i rozwój 5
1. Historia powstania islamu 5
2. Koran i doktryny islamu 10
3. Nowe ugrupowania religijne w islamie w XIX i XX wieku 15

Rozdział II. Islam a demokracja na podstawie Turcji – geneza 20
2.1. Geneza demokracji w Turcji 20
2.2. Europa a Turcja 29

Rozdział III. Turcja i kwestie polityczno – demokratyczne w czasach współczesnych 34
3.1. Dylematy tureckiej polityki 34
3.2 Kwestia kurdyjska 36

Zakończenie 50
Bibliografia 53

image_pdf