Inwestycje infrastrukturalne na przykładzie miasta Milanówek

praca licencjacka na 60 stron

Wstęp 2

Rozdział I.
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego 4
1.1 Istota samorządu terytorialnego 4
1.2 Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego 7
1.3 Budżet jednostki samorządu terytorialnego 10

Rozdział II.
Zadania inwestycyjne gmin 27
2.1. Istota zadań inwestycyjnych 27
2.2. Rodzaje zadań inwestycyjnych 28
2.3. Zadania inwestycyjne gmin 29

Rozdział III.
Inwestycje infrastrukturalne na przykładzie miasta Milanówek 32
1. Charakterystyka badanej gminy – rys historyczny, położenie i cech gospodarcze 32
2. Infrastruktura Milanówka 39
3. Inwestycje infrastrukturalne w analizowanym okresie 43

Zakończenie 57
Bibliografia 59

image_pdf