Internet jako narzędzie marketingu na podstawie firmy x

licencjacka Nie była broniona

WSTĘP 3
Rozdział I Internet – współczesny środek przekazu informacji 6
1.1 Rodzaje usług sieciowych 6
1.2 Znaczenie informacji i nowe możliwości jej przekazu w XXI wieku 9
1.2.1 Interaktywna i multimedialna komunikacja w Internecie 11
1.2.2 Dostęp do informacji przez Internet 13
1.2.3 Komunikacja wewnętrzna firmy – Intranet 15
1.3 Eksploatacja Internetu w marketingu 17
Rozdział II Zastosowanie Internetu w kontekście marketingu-mix 23
2.1 E-rynek Internet i jako źródło nowych szans dla marketingu 23
2.2 Produkt 28
2.3 Dystrybucja i sprzedaż 32
2.4 Promocja 40
2.4.1 Internet a tradycyjne formy komunikacji 40
2.4.2 Reklama 44
2.4.3 Public relations i Internet 49
Rozdział III Prezentacja strony WWW 53
3.1 ZPM-Tarczyński jako podmiot działający na rynku produktów mięsnych 53
3.2 Witryna internetowa firmy X 55
ZAKOŃCZENIE 66
BIBLIOGRAFIA 68
Załączniki 70
1) Spis rysunków 70

image_pdf