Instytucje Unii Europejskiej

63 strony, 27 pozycji w bibliografii

WSTĘP 2

Rozdział I. Unia Europejska- historia instytucji europejskich 4
1. Zarys historyczny Unii Europejskiej 4
2. Historia powstania instytucji europejskich 9

Rozdział II. Instytucje Unii Europejskiej- struktury i procedury 19

1. Organy główne 19
1.1. Charakterystyka Komisji Europejskiej 19
1.2. Charakterystyka Rady Unii Europejskiej 22
1.3. Rada Europejska 24
1.4. Parlament Europejski 28
1.5. Trybunał Sprawiedliwości 31

2. Organy autonomiczne 35
2.1. Sąd Pierwszej Instancji 35
2.2. Trybunał Obrachunkowy 36
2.3. Europejski System Banków Centralnych i Europejski Bank Centralny 39
2.4. Rzecznik Praw Obywatelskich 40
2.5. Wspólny Ośrodek Badań Jądrowych 41
2.6. Europejski Bank Inwestycyjny 42

3. Organy doradcze 43
3.1. Komitet Ekonomiczno- Społeczny 43
3.2. Komitet Regionów 45
3.3. Komitet Ekonomiczno- Finansowy 48
3.4. Komitet Wojskowy 50

Rozdział III. Polska a instytucje Unii Europejskiej 51

ZAKOŃCZENIE 60
BIBLIOGRAFIA 62

image_pdf