Instrumenty rachunkowości zarządczej w kontrolingu finansowym

111 stron, 43 pozycje w bibliografii

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. KONTROLING JAKO INSTRUMENT ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 6
1.1. Istota kontrolingu 6
1.2. Zadania i funkcje kontrolera w przedsiębiorstwie 10
1.3. Organizacja kontrolingu w przedsiębiorstwie 17
1.4. Kontroling operacyjny i strategiczny 20
1.5. Narzędzia i instrumenty kontrolingu 25
1.6. Kontroling a rachunkowość 29
1.7. Rachunkowość firmy bazą informacyjną dla kontrolingu finansowego 31

ROZDZIAŁ II.  WYKORZYSTANIE METOD KONTROLINGOWYCH  W BUDŻETOWANIU KOSZTÓW 34
2.1. Cele i funkcje budżetowania 34
2.2. Mechanizmy procesu budżetowania 38
2.3. Klasyfikacja kosztów dla potrzeb zarządzania 43
2.4. Rodzaje budżetów kosztów 52
2.5. Rola systemu budżetowania jako narzędzia kontroli  i optymalizacji kosztów 55

ROZDZIAŁ III. POTRZEBA I MOŻLIWOŚCI ORGANIZACJI KONTROLINGU FINANSOWEGO ORAZ ZASADY TWORZENIA I KONTROLI BUDŻETU W FIRMIE „X” 65
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa „X” 65
3.2. Możliwości realizacji koncepcji kontrolingu finansowego  w firmie „X”. 67
3.3. Proces budżetowania działalności 72
3.4. Zasady sporządzania budżetu głównego 82
3.5. Mechanizm opracowania, aktualizacji i kontroli budżetu głównego 88

ROZDZIAŁ IV.  MOŻLIWOŚĆ WDROŻENIA PEŁNEGO SYSTEMU KONTROLINGU 94

ZAKOŃCZENIE 106
LITERATURA 109

image_pdf