Instrumenty promocji i ich oddziaływanie na rynek

Praca licencjacka, Wyższa Szkoła Kupiecka z siedzibą w Łodzi, 138 stron

SPIS TREŚCI

WSTĘP3
ROZDZIAŁ I. Miejsce promocji w koncepcji marketingu-mix
1.1.Pojęcie i istota marketingu.4
1.2.Charakterystyka elementów marketing-mix 11
1.3.Promotion-mix w marketingu 26
ROZDZIAŁ II. Miejsce rynku w gospodarce
2.1.Podstawowe elementy i cechy rynku 31
2.2.Orientacja przedsiębiorstwa na rynku, uczestnicy rynku 36
2.3.Czynniki wpływające na podejmowanie decyzji zakupu 42
2.4.Rynki i ich segmentacja 56
2.5.Charakterystyka rynków docelowych 68
ROZDZIAŁ III. Instrumenty promocji i ich wpływ na rynek
3.1.Promocja sprzedaży 78
3.2.Reklama 84
3.3.Public relations i publicity 102
3.4.Marketing bezpośredni 114
3.5.Sprzedaż osobista i aktywizacja sprzedaży 121
3.6.Merchandising 131
PODSUMOWANIE 133
BIOGRAFIA 134
SPIS TABEL 136
SPIS RYSUNKÓW 137
SPIS WYKRESÓW 138

image_pdf