Instrumenty marketingowego oddziaływania

86 stron, 37 pozycji w bibliografii

Wstęp  2

Rozdział I  Marketing – mix podstawą działania nowoczesnych przedsiębiorstw 4
1. Pojęcie i struktura marketingu mix 4
2. Produkt – jego istota i cechy 13
2.1. Znak firmowy, marka 15
2.2. Opakowanie 17
2.3. Jakość 20
3. Cena 26

Rozdział II  Podstawowe instrumenty marketingu mix 29
1. Reklama jako podstawowy element marketingu mix 29
2. Public relations 36
3. Pozostałe instrumenty marketingu mix 43
3.1. Marketing bezpośredni 44
3.2. Promocja sprzedaży 50
3.3. Sprzedaż osobista 53

Rozdział III  Skuteczność instrumentów marketingowych jako warunek poprawy efektów przedsiębiorstw 56
1. Podstawy decyzji marketingowych 56
2. Produkt jako uwarunkowanie procesu decyzyjnego nabywcy 64
3. Promocja marketingowa w oddziaływaniu na rynek 73

Zakończenie 80
Bibliografia  82
Spis tabel  85
Spis rysunków 86

image_pdf