Informatyczne wspomaganie zarządzania zapasami

64 strony, 43 pozycje w bibliografii

Wstęp  2

Rozdział I.
Charakterystyka procesów logistycznych 3
1.1. Definicja logistyki i procesów logistycznych 3
1.2.Cele i zadania logistyki 8
1.3.Usługi wchodzące w zakres logistyki 10
1.4. Systemy informacji wspierające zarządzanie procesami logistycznymi 12

Rozdział II.
Metody sterowania zapasami 19

2.1. Rola logistyki zaopatrzenia w przedsiębiorstwie – znaczenie zapasów w sferze zaopatrzenia  19
2.2. Metoda stałej wielkości zamówienia i stałego okresu zamawiania 27
2.3. Model poziomu zapasu wyznaczającego moment zamawiania w stałych cyklach zamawiania oraz model „ S” 32
2.5. Model poziomu zapasu wyznaczającego moment zamawiania i stałego cyklu zamawiania 35

Rozdział III.
Zintegrowane systemy wspomagające zarządzanie logistyką zaopatrzenia 40

3.1. System MRP i MRP II – znaczenie w sterowaniu zapasami 41
3.2. ERP i ERP II – zastosowanie w systemach zarządzaniu zapasami 50

Zakończenie  58
Bibliografia  61
Spis tabel i rysunków 64

image_pdf