Hodowla zwierząt

137 stron, 24 pozycje w bibliografii

1.Spis treści.

2.Wstęp.

3.Cel pracy.

4.Metodyka.

5.Przegląd literatury.

5.1. Znaczenie hodowli oraz wymagania dotyczące środowiska
5.1.1. Konie
5..1.2. Bydło.
5.1.3.Trzoda chlewna.
5.1.4.Owce.
5.1.5.Kozy

5.2. Pochodzenie zwierząt domowych.
5.2.1 Przodkowie bydła
5.2.2. Przodkowie koni
5.2.3 Przodkowie trzody chlewnej.
5.2.4 Przodkowie owiec
5.2.5.Pochodzenie kóz.

5.3.Tempo wzrostu zwierząt.

5.4. Typy użytkowe.
5.4.1.Typy użytkowe bydła.
5.4.2. Typy użytkowe koni.
5.4.3. Typy użytkowe trzody chlewnej.
5.4. 4.Typy użytkowe owiec.
5.4.5. Typy użytkowe kóz.

5.5 Pojęcie rasy.

5.6.  Elementy pokroju.

5.7 Chody.

5.8 Biometryczne pomiary zwierząt.

5.8 Skóra, okrywa włosowa.

5.9.Higiena zwierząt.

5.10.Warunki utrzymania zwierząt.

5.11.Transport zwierząt.

5.12.Charakterystyka szczegółowa zwierząt.Bydło.

5.13.Kozy.

5.14.Owce.

5.15.Konie.

5.16.Świnie.

6.Zrównoważony wypas

7.Bibliografia.

image_pdf