Historia prasy i reklamy prasowej

Praca licencjacka
Policealne Studium Reklamy Handlowej przy Warszawskie Szkole Reklamy

Część I Pismo papier Druk
1.Pismo
2.Historia papieru
3.Drukarstwo
Część II Historia prasy
1.Historia prasy w europie i na świecie
2.Polska historia prasy
3.Charakterystyka głównych rodzajów prasy w Ujęciu historycznym
4.Rozwoj i charakterystyka agencji prasowych
Część III Historia reklamy
1.Geneza reklamy
2.Pionierskie lata rekalmy
3.Reklama w XVII wieku
4.Rozwoj reklamy w XIX wieku
5.Opinie na temat reklamy
6.Różne ujęcia historii reklamy
Zakończenie
Bibliografia

image_pdf