Historia polskiej motoryzacji

Za pierwszą w Polsce inicjatywę budowy samochodów na skalę przemysłową można uznać utworzenie Fabryki Małych Samochodów S.K.A.F., której nazwa pochodzi od inicjałów założycieli: Stefana Kozłowskiego i Antoniego Fraczkowskiego.

Wstęp 3
Rozdział 1. Rozwój motoryzacji przed II wojną światową 7
1.1. Początki motoryzacji na świecie 7
1.2. Motoryzacja w Polsce międzywojennej 16
Rozdział 2. Rozwój motoryzacji w Polsce po II wojnie światowej 23
2.1. FSO w Warszawie 23
2.2. FSM w Bielsko-Biała 29
2.3. GM-OPEL Gliwice 32
2.4. Polskie prototypy samochodów 37
Rozdział 3. Rozwój techniki motoryzacyjnej 56
3.1. Historia silnika spalinowego 56
3.2. Alternatywne źródła napędu 60
3.3. Wpływ sportu na motoryzację 74
Zakończenie 83
Bibliografia 85
Spis rysunków 87
Spis  wykresów 88
Załącznik nr 1 89

image_pdf