Harmonizacja podatku akcyzowego po wejściu do UE

88 stron, 52 pozycje w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział I. Rola podatku akcyzowego w życiu społeczno – gospodarczym    4
1.1 Wyjaśnienie podstawowych pojęć    4
1.2. Podatek akcyzowy    8
1.3. Historia podatku akcyzowego    16
1.4. Rola podatku w życiu społeczno-gospodarczym. Znaczenie dla budżetu państwa    17

Rozdział II.  Charakterystyka i ewolucja podatku akcyzowego w Polsce    23
2.1. Istota podatku akcyzowego w Polsce    23
2.2. Podatnicy podatku akcyzowego    26
2.3. Przedmiot opodatkowania podatkiem akcyzowym    33
2.4. Obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym    35
2.5. Podstawa opodatkowania podatkiem akcyzowym    36
2.6. Stawki podatku akcyzowego    38

Rozdział III.  Harmonizacja podatku akcyzowego    44
3.1. Geneza i zakres harmonizacji podatkowej    44
3.2. Podatek akcyzowy w państwach członkowskich UE    49
3.3. Proces dostosowywania polskiego podatku akcyzowego do standardów unijnych    51
3.4. Ocena stopnia dostosowania polskiego podatku akcyzowego do przepisów UE    59

Rozdział IV.  Podatek akcyzowy po wejściu Polski do UE    63
4.1. Podatnicy akcyzy    63
4.2. Podstawa opodatkowania podatkiem akcyzowym    65
4.3. Obowiązek podatkowy w akcyzie    78
4.4. Zwolnienia    78

Zakończenie    84
Bibliografia 86

image_pdf