Grafika interaktywna dynamicznych stron www

Praca inżynierska, WSHE w Łodzi

Wstęp 4
Rozdział 1
Interaktywność aktorów sceny graficznej 6
1.1.Zastosowanie interaktywności na stronach WWW 6
1.2.Grafika na stronach WWW 9
Rozdział 2
Interaktywne elementy graficzne na  dynamicznych stronach internetowych 11
2.1.Pojęcie interaktywności 11
2.2.Pojęcie dynamicznych stron WWW 11
2.3.Wybrane języki programowania do tworzenia stron WWW 11
2.3.1. HTML 11
2.3.2.Dynamic HTML 12
2.3.3.JavaScript 14
2.3.4.Java 14
2.3.5.ASP 17
2.3.6.PHP 18
2.3.7.Flash 18
2.4.Pliki COOKIES 20
2.5.Bannery i buttony reklamowe 21
2.5.1.Zasady tworzenia bannerów 23
2.5.2.Bannery interaktywne 25
2.6.Odnośniki 26
2.7.Rodzaje wykorzystywanych formatów graficznych 28
2.7.1.Format BMP (Bitmapa Windows) 28
2.7.2.Format GIF 29
2.7.3.Format JPEG 31
2.7.4.Format DjVu 34
2.7.5.Format LWF 35
2.7.6.Format MPEG 4 35
2.7.7.Format SVG (Scalable Vector Graphics) 36
2.8.Opis wybranych programów służących do tworzenia elementów graficznych stron internetowych 36
2.8.1.Corel Draw 37
2.8.2.Photoshop firmy Adobe 38
2.8.3.Paint Shop Pro firmy JASC 40
2.8.4.GIF Animator firmy Ulead 42
2.8.5.PhotoImpact firmy Ulead 43
2.8.6.Fireworks firmy Macromedia 44
2.8.7.PhotoEditor firmy Microsoft 45
2.8.8.GIF Movie Gear firmy Gamani 47
2.8.9.ImageStyler firmy Adobe 48
2.8.10.ACD See 49
2.8.11.GIMP 51
2.8.12.Xara Web Style 52

Podsumowanie 55
Bibliografia 58
Spis rysunków 59
Terminologia

image_pdf