Gospodarowanie nieruchomościami w Krakowie

75 stron, 51 stron

Wstęp    2

Rozdział I. Nieruchomość jako przedmiot gospodarowania    4
1.1. Istota i cechy nieruchomości    4
1.2. Funkcje i rodzaje nieruchomości    10
1.3. Pojecie i cel gospodarowania nieruchomościami    17
1.4. Formy gospodarowania nieruchomościami    19

Rozdział II. Procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami    22
2.1. Podstawy prawne gospodarowania nieruchomościami    22
2.2. Postępowanie w różnych formach gospodarowania nieruchomościami    26
2.3. Finansowanie gospodarowania nieruchomościami    31
2.4. Dokumentacja gospodarowania nieruchomościami    37

Rozdział III. Gospodarowanie nieruchomościami w Krakowie   46
3.1 Wielkość i struktura zarządzania    46
3.2 Cel gospodarki nieruchomości    51
3.3 Koszty utrzymania    54
3.4 System finansowania gospodarowania nieruchomościami.    59

Rozdział IV. Ocena gospodarki nieruchomości w Krakowie    66
4.1. Wielkość i struktura dochodów     66
4.2. Efekty gospodarowania nieruchomościami     69

Zakończenie    72
Bibliografia    73

image_pdf