Gospodarka nieruchomościami w m. st. Warszawa

63 strony, 34 pozycje w bibliografii

Wstęp

Rozdział I.
Podstawy prawne/nieruchomości/ lokale
1.    Charakterystyka nieruchomości – definicja, rodzaje, cechy.
2.    Rynek nieruchomości-definicje, cechy, uczestnicy

Rozdział II.
Podstawy prawne w zakresie działalności i zarządzania nieruchomościami w m. stołecznym Warszawa
1.    Zarządzanie nieruchomościami – definicja i podstawy prawne
2.    Uchwały Rady Gmin w zakresie gospodarki nieruchomościami

Rozdział III.
Gospodarka nieruchomościami w m. stołecznym Warszawa na tle kraju
1.    Tendencje i ewolucje na rynku nieruchomości w Polsce
2.    Zasoby mieszkaniowe Warszawy
3.    Nieruchomości komercyjne i usługowe oraz ich rozmieszczenie na terenie miasta Warszawa
4.    Potrzeby i preferencje nabywców

Rozdział IV.
Kierunki rozwoju gospodarki nieruchomościami w aglomeracji warszawskiej

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

image_pdf