Gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego np. budżetu gminy Gródek

Praca magisterska z Nowego Sącza. 130 stron tekstu.

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I   ISTOTA I CHARAKTERYSTYKA SAMORZĄDU 6
TERYTORIALNEGO NA SZCZEBLU GMINNYM. 6
1. GENEZA I ISTOTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 6
2. SAMORZĄD TERYTORIALNY  W PRZEPISACH PRAWNYCH. 8
3. TRÓJSTOPNIOWY PODZIAŁ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. 11
4. GMINA – PODSTAWOWA JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. 14
5. FORMY ORGANIZACYJNO PRAWNE JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO. 25
6. NADZÓR NAD  GMINĄ 30
ROZDZIAŁ II     GOSPODARKA BUDŻETOWA GMINY. 35
1. POLITYKA FINANSOWA GMINY. 35
2. BUDŻET GMINY. 38
3. PROCEDURA BUDŻETOWA. 41
4. DOCHODY GMIN. 48
5. WYDATKI NA REALIZOWANIE ZADAŃ GMINY. 66
6. RÓWNOWAGA BUDŻETOWA. 73
7. BANKOWA OBSŁUGA  GMINY. 75
ROZDZIAŁ III 80
ANALIZA BUDŻETU GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM W LATACH 1997- 2000. 80
1. CHARAKTERYSTYKA GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM…. 81
2. ANALIZA BUDŻETU NA ROK 1997 GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM . 83
3. ANALIZA BUDŻETU NA 1998 ROK GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM . 96
4.  ANALIZA BUDŻETU NA ROK 1999 GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. 106
5. ANALIZA BUDŻETU NA ROK 2000 GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. 115
6. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY GRÓDEK NAD 124
DUNAJCEM W  LATACH 1997 – 2000. 124
ZAKOŃCZENIE 127
LITERATURA 128
SPIS WYKRESÓW. 130
SPIS TABEL. 130

image_pdf