Gospodarka finansowa funduszy celowych np.Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

77 stron, 61 pozycji w bibliografii

Gospodarka finansowa funduszy celowych na przykładzie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wstęp  2

ROZDZIAŁ I. Formy organizacyjne gospodarki budżetowej  4
1. Pojecie funduszy celowych  4
2. Podstawa prawna funduszy celowych  6
3. Funkcje funduszy celowych  7
4. Rodzaje funduszy celowych  9
5. Finansowanie funduszy  12
6.Charakterystyka funduszy celowych  14
6.1.Fundusze powstałe przed 2004 rokiem  14
6.1.1. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych  14
6.1.2. Fundusz Emerytalno-Rentowy KRUS  15
6.1.3. Fundusz Prewencji i Rehabilitacji KRUS  16
6.1.4. Fundusz Administracyjny KRUS  18
6.1.5. Fundusz Pracy  18
6.1.6. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  19
6.1.7. Państwowy Fundusz Kombatantów  20
6.1.8. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  21
6.1.9. Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych  23
6.1.10. Państwowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  23
6.1.11. Fundusz Promocji Twórczości  25
6.2. Charakterystyka nowych funduszy celowych  25
6.2.1. Fundusz Nauki i Technologii Polskiej  25
6.2.2. Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów  26
6.2.3. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej  26
6.2.4. Fundusz Promocji Kultury  27
6.2.5. Fundusz Reprywatyzacji  27
6.2.6. Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców  27
6.2.7. Fundusz Skarbu Państwa  28
6.2.8. Fundusz Wsparcia Policji  28
6.2.9. Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego  29
6.2.10. Fundusz – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców  30
6.2.11. Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej  30
6.2.12. Fundusz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy  31
6.2.13. Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych  31

ROZDZIAŁ II  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  33
3.1. Akt prawny powołujący fundusz  33
3.2. Struktura organizacyjna funduszu  36
3.3. Zadania funduszu  39
3.4. Źródła dochodów i wydatków funduszu  47

ROZDZIAŁ III  Fundusze ekologiczne jako źródła finansowania ochrony środowiska  54
3.1. Podstawy prawne funduszy ekologicznych w Polsce  54
3.2. Procedury i kryteria finansowania przedsięwzięć ochrony środowiska  58
3.3. Fundusze unijne i możliwości ich wykorzystania w finansowaniu ochrony środowiska 65

Zakończenie  71
Bibliografia  73
Spis tabel  77
Spis rysunków  77

image_pdf