Globalna polityka cenowa – analiza i ocena na przykładzie TESCO

11 stron, 42 pozycje w bibliografii

WSTĘP 3

Rozdział I Globalna działalność gospodarcza 5
1.1. Pojęcie i przyczyny globalizacji 5
1.2. Zakres globalizacji 14
1.3. Największe rynki globalizacji 16
1.4. Klienci na rynkach globalnych 24
1.5. Globalne otoczenie konkurencyjne 30
1.6. Makrootoczenie globalne 34
1.7. Globalna misja, cele i strategia przedsiębiorstwa 41

Rozdział II Ceny jako narzędzie walki konkurencyjnej na rynkach globalnych 46
2.1. Znaczenie cen w działalności gospodarczej 46
2.2. Rodzaje cen i zasady ich ustalania 48
2.3. Strategie cenowe na rynkach globalnych 52
2.4. Decyzje cenowe 57
2.5. Ceny transferowe 63
2.6. Realizacja rozliczeń wzajemnych na przykładzie strefy euro 73

Rozdział III Analiza i ocena międzynarodowej polityki cenowej na przykładzie TESCO 81
3.1. Plan badań 81
3.2. Ogólna charakterystyka TESCO 82
3.3. TESCO w Polsce i na świecie 93
3.4. Zakres działalności oraz struktura organizacyjna TESCO 97
3.5. Asortyment sprzedaży, docelowe rynki i klienci TESCO 100
3.6. Kształtowanie cen i ich składników 103
3.7. Podstawowe linie cenowe 105
3.8. Specjalne strategie i programy cenowe 106
3.9. Ocena badanej sfery oraz propozycje usprawnień 108

ZAKOŃCZENIE 110
BIBLIOGRAFIA 112
SPIS TABEL 115
SPIS RYSUNKÓW 116
SPIS SCHEMATÓW 117

image_pdf