Giełda Papierów wartościowych w Warszawie

licencjat

Rozdział 1. Podstawowe pojęcia związane z giełdą 3
1.1. HISTORIA POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO 3
1.2. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 6
1.3. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 7
1.4. RODZAJE RYNKÓW, NA KTÓRYCH NOTOWANE SĄ AKCJE 9
1.5. INDEKSY GIEŁDOWE 10

Rozdział 2. Notowane papiery wartościowe 12
2.1. AKCJE 12
2.2. PRAWA POBORU 12
2.3. OBLIGACJE 13
2.4. ŚWIADECTWA UDZIAŁOWE NFI 13
2.5. KONTRAKTY TERMINOWE 14
2.6. WARRANTY 14

Rozdział 3. System giełdowy Warset 15
Rozdział 4. System obrotu giełdowego 18
4.1. ZAWIERANIE TRANSAKCJI 18
4.2. SYSTEM KURSU JEDNOLITEGO 18
4.3. USTALENIE KURSU 19
4.4. OBRÓT DODATKOWY 20
4.5. SYSTEM NOTOWAŃ CIĄGŁYCH 21
4.6. TRANSAKCJE PAKIETOWE 23
4.7. ROZLICZENIA 24
4.8. KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 25

Rozdział 5. Warunki dopuszczeń 26
5.1. RYNEK PODSTAWOWY 26
5.2. RYNEK RÓWNOLEGŁY 27
5.3. RYNEK WOLNY 28
5.4. OBLIGACJE 28

Rozdział 6. Przykładowe wskaźniki rynkowe 29
6.1. SYMULACJA GRY NA GIEŁDZIE 30
6.1.1. RODZAJE UCZESTNIKÓW RYNKU 30
6.1.2. STRATEGIE GRY NA GIEŁDZIE 31
6.1.3. KUPUJEMY AKCJE 32
6.1.4. OBSERWACJA KURSÓW WYBRANYCH SPÓŁEK 33
6.2. ANALIZA RENTOWNOŚCI INWESTYCJI PO DOKONANIU SPRZEDAŻY 37
6.2.1. SPRZEDAJEMY AKCJE 37
6.2.2. CZY NASZA INWESTYCJA BYŁA DOCHODOWA? 38

SPIS ILUSTRACJI 40
SPIS TABEL 40

image_pdf