Giełda Papierów Wartościowych – uczestnik rynku kapitałowego

63 strony, 35 pozycji w bibliografii

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I.  CHARAKTERYSTYKA RYNKU KAPITAŁOWEGO 6
1.1. Definicja rynku kapitałowego 6
1.2. Zarys ewolucji rynku kapitałowego w Polsce 9
1.3. Giełda Papierów Wartościowych 15
1.4. Funkcjonowanie GPW 19

ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NOTOWANYCH NA GPW W WARSZAWIE 23
2.1. Rodzaje papierów wartościowych 23
2.1.1. Klasyfikacja papierów wartościowych 23
2.1.2. Instrumenty rynku kapitałowego 25
2.2. Akcje 26
2.3. Obligacje 31
2.4. Instrumenty pochodne 34
2.5. Inne instrumenty rynku kapitałowego w Polsce 41
2.6. Funkcje papierów wartościowych 44

ROZDZIAŁ III ANALIZA OBROTÓW NA GPW W WARSZAWIE  W OSTATNICH LATACH 46
3.1. Akcje 46
3.2. Obligacje 50
3.3. Instrumenty pochodne 51
3.4. Inne instrumenty 57

ZAKOŃCZENIE 59
BIBLIOGRAFIA 62

image_pdf