Geneza i rozwój prasy sensacyjnej w Polsce

110 stron, 62 pozycje w bibliografii

Wstęp

Rozdział I. Fundamentalne zasady rozwoju i genezy prasy
1. Tabloid, tabloidyzacja
2. Prasa i tabloidy w Wielkiej Brytanii
3. Tabloidy w USA
4. Tabloid i tabloidyzacja w Niemczech
5. Francja

Rozdział II. Geneza i rozwój prasy sensacyjnej w Polsce
1. Zasady rozwoju i geneza prasy w Polsce
2. Rozwój prasy od 1918 r. do 1945 r.
3. Prasa polska w okresie drugiej wojny światowej.

Rozdział III. Geneza i rozwój prasy sensacyjnej w PRL-u
1. Prasa w latach powojennych na emigracji
2. Prasa w latach 1944-1950
3. „Odwilż”, „Mała stabilizacja” i „Propaganda sukcesu” – prasa do lat siedemdziesiątych
4. Prasa polska w latach osiemdziesiątych

Zakończenie
Bibliografia

Wstęp

W ciągu ostatnich dekad, prasa sensacyjna, czy też często nazywana tabloidami, zdobyła ogromną popularność wśród czytelników na całym świecie. Jest to specyficzny rodzaj dziennikarstwa, który koncentruje się na dostarczaniu czytelnikom sensacyjnych informacji, często skupiających się na życiu prywatnym znanych osób, kontrowersyjnych wydarzeniach i skandalach. Wielu ludzi przyciąga prosta forma przekazu, krótkie artykuły i dużo zdjęć. Jednakże za tym zjawiskiem kryje się bogata historia i ewolucja, której korzenie można odnaleźć w wielu krajach.

Rozdział I naszej pracy skupia się na fundamentalnych zasadach rozwoju i genezy prasy, analizując fenomen tabloidów w kilku kluczowych krajach, takich jak Wielka Brytania, USA, Niemcy czy Francja. Te kraje odegrały znaczącą rolę w kształtowaniu koncepcji prasy sensacyjnej i wpłynęły na jej globalną popularność.

Rozdział II przeniesie nas w czasie do Polski, aby zbadać, jak prasa sensacyjna rozwijała się w naszym kraju, począwszy od początków XX wieku aż po drugą wojnę światową. Polska prasa w tym okresie przeszła wiele zmian i przemian, które miały wpływ na jej charakter i treść.

W Rozdziale III skoncentrujemy się na genezie i rozwoju prasy sensacyjnej w PRL-u, od powojennych lat emigracji po burzliwe lata osiemdziesiąte. Te lata były okresem wielkich zmian politycznych, społecznych i kulturalnych, które miały wpływ na kształt i treść polskiej prasy sensacyjnej.

Niniejsza praca ma na celu nie tylko zbadanie historii prasy sensacyjnej w Polsce, ale także zrozumienie wpływów zagranicznych i krajowych czynników, które przyczyniły się do jej kształtowania. Z 62 pozycji w bibliografii, można się spodziewać, że praca ta dostarczy czytelnikowi wyczerpującego przeglądu tematu, opartego na solidnych źródłach i badaniach. Mam nadzieję, że lektura tej pracy pozwoli na pełniejsze zrozumienie i docenienie bogatej historii prasy sensacyjnej w Polsce.

image_pdf