Funkcjonowanie wyciągu nart wodnych w Margoninie i jego wpływ na atrakcyjność

Praca dotyczy obiektu jakim jest wyciąg nart wodnych w Margoninie i nie została wykorzystana do obrony. Brakuje w niej ostatniego podrozdziału z rozdziału nr 4, czyli dotyczącego przedstawienia wyników badań. Praca była na bieżąco sprawdzana pod kątem poprawności merytorycznej i stylistycznej.

Funkcjonowanie wyciągu nart wodnych w Margoninie i jego wpływ na atrakcyjność turystyczną

1. Metody badań.
1.1. Przedmiot badań.
1.2. Problemy badawcze, cele pracy, hipotezy.
1.3. Zastosowane metody badawcze i analityczne.

2. Geneza oraz rozwój narciarstwa wodnego w Polsce i na świecie.
2.1. Historia narciarstwa wodnego w Polsce i na świecie.
2.2. Konkurencje narciarstwa wodnego.
2.3. Organizacje zajmujące się promowaniem i organizowaniem wydarzeń związanych z narciarstwem wodnym w Polsce i na świecie.

3. Wybrane przykłady wyciągów nart wodnych Polsce.
3.1. Wyciąg nart wodnych w Augustowie.
3.2. Narciarstwo wodne w Szczecinku.

4. Wyciąg nart wodnych w Margoninie, jako produkt turystyki kwalifikowanej.
4.1. Szczegółowa charakterystyka obiektu w Margoninie.
4.2. Jezioro Margonińskie oraz jego atrakcyjność turystyczna.
4.2.1. Podstawowe informacje dotyczące jeziora Margonińskiego.
4.2.2. Formy ochrony przyrody w okolicy jeziora Margonińskiego.
4.2.3. Szata roślinna w gminie Margonin.
4.2.4. Charakterystyka Limnologiczna jeziora Margonińskiego.
4.3. Wpływ wyciągu nart wodnych na środowisko przyrodnicze i antropogeniczne Margonina.
4.4. Wpływ wyciągu nart wodnych na sytuacje społeczno- gospodarczą Margonina.
4.5. Propozycje zmian w funkcjonowaniu narciarstwa wodnego w Margoninie.

image_pdf