Funkcjonowanie i ewidencja podatku od towarów i usług (VAT)

Praca licencjacka obroniona na Wydziale Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach. Ma 72 strony. Dodano w niej kilka nowszych pozycji bibliograficznych, co zwiększyło też oryginalną ilość stron.

Wstęp

Rozdział I. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług (VAT).
1.1. Podstawowe zasady współczesnego systemu podatkowego – pojęcie oraz cechy podatku.
1.2. Przesłanki wprowadzenia podatku VAT.
1.3. Charakterystyka podatku VAT.
1.4. Wpływ podatku VAT na budżet państwa.

Rozdział II. Funkcjonowanie podatku od towarów i usług (VAT).
2.1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy podatku od towarów i usług (VAT).
2.2. Powstanie obowiązku podatkowego.
2.3. Prawa i obowiązki podatnika podatku VAT.
2.4. Zwolnienia od podatku VAT.
2.4.1. Zwolnienia podmiotowe.
2.4.2. Zwolnienia przedmiotowe.
2.5. Podstawa opodatkowania i stawki podatku VAT.
2.6. Podatek należny, podatek naliczony.
2.7. Zasady ustalania zobowiązania podatkowego w podatku VAT.

Rozdział III. Dokumentacja i ewidencja podatku od towarów i usług (VAT).
3.1. Dokumentacja obrotu podatku od towarów i usług.
3.2. Zasady ewidencji księgowej podatku od towarów i usług (VAT).
3.3. Ewidencja i rejestr zakupu.
3.4. Ewidencja i rejestr sprzedaży.
3.5. Rozliczenie podatku VAT z Urzędem Skarbowym.

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel

image_pdf