Funkcjonowanie i ewidencja podatku od towarów i usług na przykładzie przedsiębiorstwa Panex

72 strony, praktyczne przykłady

Wstęp

1. CHARAKTERYSTYKA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
1.1. Charakterystyka podatków
1.2. Istota ekonomiczna i konstrukcja prawna podatku od towarów i usług
1.2.1. Ogólna charakterystyka wartości dodanej jako podstawy opodatkowania
1.2.2. Konstrukcja prawna podatku od towarów i usług
1.2.2.1. Zakres przedmiotowy
1.2.2.2. Zakres podmiotowy
1.2.2.3. Podstawa opodatkowania
1.2.2.4. Stawki podatku oraz zasady obliczania podatku
1.2.2.5. Zwolnienia od podatku od towarów i usług
1.2.2.6. Podatek należny i naliczony
1.2.2.7. Dokumenty towarzyszące czynnościom podatkowym
2. FUNKCJONOWANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
W PRZEDSIĘBIORSTWACH
2.1. Wprowadzenie (ewidencja przedsiębiorstwa jako płatnika podatku od towarów i usług)
2.2. Bieżąca dokumentacja i ewidencja
2.3. Deklaracje, rozliczenie podatku od towaru i usług
3. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG W PRZEDSIĘBIORSTWIE PANEX
3.1. Charakterystyka podatnika
3.2. Prezentacja przebiegu bieżącej ewidencji
Zakończenie
Spis schematów
Spis tabel
Spis załączników
Bibliografia
image_pdf