Funkcjonowanie biur pośrednictwa nieruchomości

56 stron, 39 pozycji w bibliografii

Wstęp

ROZDZIAŁ I.
Ogólna charakterystyka rynku nieruchomości
1.    Pojęcie rynku nieruchomości
2.    Cechy rynku nieruchomości
3.    Uczestnicy rynku nieruchomości

ROZDZIAŁ II.
Zawód pośrednika obrotu nieruchomościami na rynku nieruchomości
1.    Sytuacja prawna pośrednika
2.    Działalność pośredników i standardy zawodowe
3.    Odpowiedzialność cywilnoprawna i karna pośrednika
4.    Wpływ zawodów na rozwój, sprawność i bezpieczeństwo rynku nieruchomości

ROZDZIAŁ III.
Organizacja i funkcjonowanie biura obrotu nieruchomościami
1.   Współpraca podmiotów z innymi uczestnikami rynku
2.   Klasyfikacja czynności pracownika biura
3.   Umowa pośrednictwa i jej cechy w obrocie nieruchomościami

Zakończenie

Bibliografia

image_pdf