Funkcjonowania klubu piłkarskiego na przykładzie drużyn młodzieżowych

67 stron, 31 pozycji w bibliografii

1. WSTĘP

2. CEL PRACY, PYTANIA BADAWCZE

3. MATERIAŁ BADAWCZY

4. METODY BADAŃ

5. STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ORGANIZACYJNA KLUBU

   5.1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny klubu
5.2 Władze klubu, prawa i obowiązki jego członków
5.3 Cele i sposoby ich realizacji
   5.4 Sekcje sportowe, dochody i sponsoring klubu

6. SZKOLENIE SPORTOWE W KLUBIE

6.1 Trenerzy i ich szkolenie

6.2 Organizacja rozgrywek a czas wolny zawodników

6.3 Funkcje wychowawcze K.S „Laura Chylice”

6.4 Wykorzystanie bazy sportowej dla celów szkoleniowych i współpraca między klubami

7. UWARUNKOWANIA DO GRY W „LAURZE” Chylice

   7.1 Ocena zdolności dzieci do uprawiania piłki nożnej
   7.2 Kibice jako czynnik motywujący piłkarzy
   7.3 Dobór zawodników

8. WNIOSKI

9. PIŚMIENNICTWO

10. ANEKS – ANKIETA
image_pdf