Funkcje zarządzania na przykładzie przedsiębiorstwa PKS Garwolin

93 strony, 32 pozycje w bibliografii

Wstęp 3

Rozdział I. Teoretyczne podstawy zarządzania 5
1. Pojęcie zarządzania 5
2. Funkcja planowania 10
3. Funkcja organizowania 16
4. Funkcja kierowania i motywowania 26
5. Funkcja kontrolna 38

Rozdział II. PKS w Garwolinie jako miejsce badań nad funkcjami zarządzania 44
1. Historia 44
2. Przedmiot działalności 48
3. Struktura organizacyjna 49
4. Pozycja na rynku 51
5. Wyniki działalności  53

Rozdział III. Analiza funkcji zarządzania w PKS w Garwolinie S.A. w świetle badań empirycznych 58
1. Metoda badań empirycznych 58
2. Funkcja planowania 67
3. Funkcja organizowania 70
4. Funkcja kierowania 73
5. Funkcja kontrolna 80
6. Przyszłość 83

Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis tabel i rysunków 89
Aneks 91

image_pdf