Funkcje opiekuńczo-wychowawcze rodziny

107 stron, 41 pozycji w bibliografii, 22 tabele

SPIS TREŚCI 2

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. PRZEGLĄD ZAGADNIENIA PRACY W LITERATURZE 6
1.1. Pojęcie rodziny 6
1.2. Typy rodzin 9
1.3. Postawy rodziców i ich wpływ na dzieci 15
1.4. Podstawowe funkcje rodziny 26
1.5. Rola rodziny w wychowaniu dziecka 35

ROZDZIAŁ II. METODOLOGICZNE ZAŁOŻENIA BADAŃ WŁASNYCH 48
2.1. Przedmiot i cel badań 48
2.2. Problemy badawcze i hipotezy 49
2.3. Zmienne i wskaźniki badań 54
2.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze 57
2.5. Teren i organizacja badań 60

ROZDZIAŁ III. PEDAGOGICZNA ANALIZA MATERIAŁU BADAWCZEGO 65
3.1. Sytuacja rodzinna badanych uczniów 65
3.2. Sytuacja szkolna badanych uczniów 83

ZAKOŃCZENIE I WNIOSKI 90
BIBLIOGRAFIA 94
SPIS TABEL 97
SPIS RYSUNKÓW 98
ANEKS 99

image_pdf