Funkcje ochronne a funkcje oszczędnościowe ubezpieczeń

118 stron, 33 pozycje w bibliografii

Wstęp 3

Rozdział I Podstawowe zagadnienia dotyczące ubezpieczeń 5
1.1. Historia powstania, definicja i istota ubezpieczeń na życie 5
1.2. Sektor ubezpieczeń na życie w Polsce 15
1.3. Przyszłość rynku ubezpieczeń 25

Rozdział II Znaczenia ubezpieczeń na życie oraz funkcje jakie spełniają 30
2.1. Rola ubezpieczeń na życie 30
2.2. Cechy produktów ubezpieczeniowych 31
2.3. Funkcje ubezpieczeń na życie 36
2.3.1. Funkcja ochronna ubezpieczeń 37
2.3.2. Funkcja prewencyjna 40
2.3.3. Funkcja finansowa (oszczędnościowa) 43

Rozdział III  Prezentacja wybranych firm ubezpieczeniowych 48
3.1. Charakterystyka firmy ALLIANZ S.A. 48
3.2. Charakterystyka firmy Nationale-Nederlanden Polska S.A 52
3.3. Charakterystyka firmy PZU Życie 55
3.4. Pozycja rynkowa wybranych firm 58
3.5. Analiza porównawcza Towarzystw Ubezpieczeniowych 67

Rozdział IV  Analiza ubezpieczeń na życie wybranych towarzystw pod względem ich funkcji 70
4.1. Stan rynku ubezpieczeń na życie 70
4.2. Oferta produktowa (usługowa) wybranych firm na tle usług ubezpieczeniowych oferowanych na rynku 76
4.3. Analiza produktów na życie trzech wybranych Towarzystw Ubezpieczeniowych pod względem ich funkcji 79
4.3.1. Grupa ING 79
4.3.2. Allizanz 92
4.3.3. PZU 100
4.4. Wnioski 105

Zakończenie 113
Bibliografia 115
Spis tabel i wykresów 118

image_pdf