Funkcje Narodowego Banku Polskiego

licencjacka
gdańska wyższa szkoła humanistyczna w gdańsku

Wstęp 3
Rozdział 1 4
1. Charakterystyka bankowości centralnej 4
1.1. Geneza bankowości 4
1.2. Pierwsze banki emisyjne 5
1.3. Charakterystyka wybranych systemów bankowych 7
1.4. Zadania banku centralnego 12

Rozdział 2 14
2. Organy Narodowego Banku Polskiego 14
2.1. Prezes NBP 14
2.2. Rada Polityki Pieniężnej 15
2.3. Zarząd NBP 16

Rozdział 3 19
3. Emisja pieniądza 19
3.1. Pieniądz gotówkowy 19
3.2. Pieniądz bezgotówkowy 22

Rozdział 4 25
4. Bank Centralny a banki komercyjne 25
4.1. Polityka stóp procentowych 25
4.2. Operacje otwartego rynku 27
4.3. Rezerwy obowiązkowe 29
4.4. Instrumenty administracyjne 31

Rozdział 5 36
5. NBP jako bank państwa 36
5.1. Obsługa kasowa budżetu 36
5.2. Obligacje państwowe 37
5.3. Rezerwy dewizowe 39

Zakończenie 41
Spis literatury 43
Spis rysunków 45
Metryczka pracy 46

image_pdf