Funkcja, rola i znaczenie urzędu Prezydenta w Polsce

Praca magisterska obroniona w Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Ma 107 stron.

Wstęp

Rozdział 1. Urząd Prezydenta – rys historyczny
1.1. Tradycja urzędu prezydenta w Polsce
1.2. Systemy wyborcze do 1989 roku
1.2.1. Sukcesja monarchiczna
1.2.2. Desygnowanie przez ustępującego Prezydenta
1.2.3. Wybór plebiscytarny
1.2.4. Wybór przez niezależne kolegia
1.2.5. Wybór przez ciała ustawodawczo-kontrolne
1.3. Urząd prezydenta w konstytucji
1.3.1. Konstytucja marcowa
1.3.2. Konstytucja kwietniowa
1.3.3. Mała Konstytucja

Rozdział 2. Od Magdalenki do konstytucji 1997 r.
2.1. Magdalenka – koncepcja urzędu prezydenta
2.2. Rozstrzygnięcie
2.3. Zmiany konstytucji pod kątem urzędu
2.4. Uprawnienia i funkcje urzędu w świetle konstytucji

Rozdział 3. Zasady wyboru Prezydenta
3.1. Zagadnienia ogólne
3.2. Komisje wyborcze
3.3. Obwody głosowania
3.4. Spis wyborców
3.5. Zgłaszanie kandydatów na Prezydenta Rzeczpospolitej
3.6. Karta do głosowania
3.7. Głosowanie
3.8. Ustalenie wyników głosowania
3.9. Ustalenie wyboru prezydenta
3.10. Ważność wyboru prezydenta
3.11. Kampania wyborcza
3.12. Finansowanie wyborów

Zakończenie
Bibliografia

image_pdf