Fundusze strukturalne Unii Europejskiej

Praca licencjacka,3 rozdziały,47 stron. Uczelnia:Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ocena: bdb

Wstęp

Rozdział I Podstawowe informacje związane z funduszami strukturalnymi
1.1Wprowadzenie
1.2 Powstanie i ewolucja funduszy
1.3 Cele funduszy strukturalnych
1.4 Zasady działania
1.5 Budżet polityki strukturalnej

Rozdział II Charakterystyka poszczególnych funduszy
2.1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2.2 Europejski Fundusz Społeczny
2.3 Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
2.4 Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa
2.5 Fundusz Spójności
2.6 Inicjatywy Wspólnotowe

Rozdział III Wykorzystanie środków finansowych z funduszy w Polsce
3.1 Wysokość środków finansowych dla Polski i ich podział
3.2 Narodowy Plan Rozwoju
3.3 Programy Operacyjne
3.3.1 SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
3.3.2 SPO Rozwój zasobów ludzkich
3.3.3 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
3.3.4 SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb
3.3.5 SPO Transport i gospodarka morska
3.3.6 ZPORR
3.3.7 PO Pomoc techniczna

Zakończenie
Bibliografia

image_pdf