Fundusze strukturalne Unii Europejskiej

85 stron, 25 pozycji w bibliografii

Wstęp 3

Rozdział I. Pomoc przedakcesyjna Unii Europejskiej 5
1.1. PHARE 5
1.1.1. Jednostki zarządcze 15
1.1.2. Jednostki finansujące 17
1.2. SAPARD 21
1.2.1. Jednostki zarządcze 28
1.2.2. Jednostki finansujące 28
1.2.3. Kryteria składanych wniosków 31
1.3. ISPA 33
1.3.1. Jednostki zarządcze 40
1.3.2. Jednostki finansujące 43
1.3.3. Kryteria składanych wniosków 43

Rozdział 2. Charakterystyka dokumentów planistycznych gminy Staszów 48
2.1. Historia i opis gminy Staszów 48
2.2. Strategia rozwoju gminy Staszów 53
2.3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 59

Rozdział 3. Pomoc unijna w prezentowanej gminie 70
3.1. Komponenty obszarów strategicznych 70
3.2. Wykorzystanie pomocy unijnej przez gminę Staszów 73

Zakończenie 81
Bibliografia 83
Spis tabel 85

image_pdf