Fundusze Private equity/Venture capital jako alternatywne źródła finansowania inwestycji

79 stron, 41 pozycji w bibliografii

WSTĘP

ROZDZIAŁ I.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA
1.1. Pojęcie finansowania przedsiębiorstwa
1.2. Źródła formy finansowania przedsiębiorstw
1.3. Rodzaje inwestycji

ROZDZIAŁ II.
PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL – TERMINOLOGIA I ISTOTA
2.1. Istota Venture Capital oraz  i pojęć pochodnych
2.2. Rodzaje inwestycji dokonywanych przez fundusze Venture Capital
2.3. Tworzenie i zarządzanie funduszem Venture Capital
2.4. Korzyści z finansowania private equity
2.5. Uwarunkowania prawne działalności funduszy private equity

ROZDZIAŁ III.
POLITYKA FUNDUSZY PRIVATE EQUITY
3.1. Proces inwestycyjny private equity
3.1.1. Podstawowe warunki konstrukcji portfela private equity
3.1.2. Inwestycje private equity w ujęciu sektorowym
3.2. Wpływ kondycji rynku na decyzje inwestycyjne funduszy private equity
3.3. Charakterystyka zaangażowania funduszu private equity na różnych etapach rozwoju spółki

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I WYKRESÓW

image_pdf