Fundusze inwestycyjne

Praca licencjacka, 94 strony (czcionka 12) broniona w Wyższej szkole Bankowości i Finansów w Katowicach. Jest do drobnych poprawek ponieważ jest opisana do funduszy inwestycyjnych do roku 2004 bo broniona była w 2005 😉

Rozdział I Fundusze powiernicze

1.1. Prywatyzacja podstawą powstania funduszy powierniczych
1.2. Charakterystyka funduszy powierniczych
1.3. Podstawy prawne działania funduszy
1.4. Uczestnicy funduszu
1.5. Fundusze powiernicze w Polsce
1.5.1. Pioneer pierwszy fundusz powierniczy
1.5.2. Fundusze po 1991 roku

Rozdział II Fundusze inwestycyjne

2.1. Fundusz inwestycyjny
2.2. Udział w funduszu
2.3. Statut funduszu
2.4. Rodzaje funduszy
2.4.1. Fundusz otwarty
2.4.2. Fundusz specjalistyczny otwarty
2.4.3. Fundusz zamknięty
2.4.4. Fundusz inwestycyjny specjalistyczny zamknięty
2.4.5. Fundusz inwestycyjny mieszany
2.5. Narodowe Fundusze Inwestycyjne
2.5.1. Ograniczenia w działalności funduszy
2.5.2. Organy funduszy
2.5.3. Rada nadzorcza
2.5.4. Walne zgromadzenie
2.5.5. Zarząd

Rozdział III Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

3.1. Powstanie towarzystwa
3.2. Rejestracja towarzystwa
3.3. Władze towarzystwa
3.4. Depozytariusz
3.5. Kontrola działalności towarzystwa
3.6. Zmiany majątkowe
3.7. Ustanie bytu towarzystwa

Rozdział IV Narodowe Fundusze Inwestycyjne

4.1. Firmy zarządzające Narodowymi Funduszami Inwestycyjnymi
4.2. Wynagrodzenie za zarządzanie
4.3. Alokacja spółek do funduszy
4.4. Działania podejmowane przez fundusze

Rozdział V Fundusze inwestycyjne w Polsce

5.1. Towarzystwa działające w Polsce
5.2. Prospekt emisyjny towarzystwa
5.3. Wyniki działalności funduszy za 2004 rok

image_pdf