Fundusze inwestycyjne na rynku kapitałowym na podstawie funduszu inwestycyjnego

magisterska, PG

WSTĘP 3
Rozdział I Podstawy funkcjonowania rynku kapitałowego 5
1.1. Rynek kapitałowy, jego otoczenie i funkcje 5
1.2. Rodzaje rynków papierów wartościowych oraz jego funkcje 13
1.3. Rozwój i struktura rynku kapitałowego w Polsce 20
Rozdział II Charakterystyka instrumentów finansowych rynku kapitałowego 25
2.1. Bazowe papiery wartościowe 25
2.2. Listy zastawne 32
2.3. Instrumenty pochodne 33
Rozdział III Typy funduszy na polskim rynku 38
3.1. Fundusze inwestycyjne i towarzystwa inwestycyjne oraz ich definicja 38
3.2. Tworzenie funduszy inwestycyjnych i ich statut prawny 40
3.3. Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych 44
3.4. Rola funduszy inwestycyjnych na polskim rynku kapitałowym 49
Rozdział IV Analiza działalności funduszy inwestycyjnych na podstawie oferty funduszy inwestycyjnych BRE Banku 53
4.1. Rodzaje funduszy inwestycyjnych BRE Banku 53
4.2. Analiza Funduszu Kasa na podstawie lat 2001-2003 65
PODSUMOWANIE 67
BIBLIOGRAFIA 68
SPIS TABEL 70
SPIS RYSUNKÓW 71
SPIS SCHEMATÓW 72

image_pdf