Formy zatrudnienia pracowników wyjeżdżających na kontrakty o prace do krajów UE

58 stron, 19 pozycji w bibliografii

Wstęp

Rozdział I. Ogólna problematyka zatrudnienia
1. Formy zatrudnienia na podstawie znowelizowanego Kodeksu Pracy
2. Nietypowe formy zatrudnienia
3. Modele zatrudnienia

Rozdział II. Umowa zlecenia i umowa o dzieło
1. Cechy umowy zlecenia
2. Forma i warunki wykonywania umowy zlecenia
3. Cechy umowy o dzieło
4. Forma i warunki wykonywania umowy o dzieło
5. Porównanie pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło

Rozdział III. Kontrakty menedżerskie w Unii Europejskiej
3.1. Istota funkcji kierowniczych
3.2. Menedżerska koncepcja celu przedsiębiorstwa
3.3. Kontrakt menedżerski  – istota, rodzaje i zastosowanie

Zakończenie
Bibliografia

image_pdf