Formy opodatkowania podatkiem dochodowym

ta praca ma 78 stron i 35 pozycji w bibliografii

Wstęp 3

Rozdział 1 Podstawowe zagadnienia dotyczące systemu podatkowego 5
1.1. Definicje podatków 5
1.2. Klasyfikacje podatków 15

Rozdział 2. Formy opodatkowania działalności gospodarczej 25
2.1. Karta podatkowa 25
2.2. Ryczałt 30
2.3. Zasady ogólne 35

Rozdział 3. Analiza opodatkowania wybranego przedsiębiorstwa 46
3.1. Charakterystyka spółki Dallas 46
3.2. Analiza danych finansowych spółki Dallas 48
3.3. Wybór formy opodatkowania a podatek 63
3.4. Zalety i wady poszczególnych form opodatkowania 67

Zakończenie 69
Bibliografia 71
Spis tabel 74
Załączniki 75

image_pdf