Formy opodatkowania osób fizycznych w Polsce

Praca dyplomowa, broniona na Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku

SPIS TREŚCI

WSTĘP 3
1. ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODU OSÓB FIZYCZNYCH 4
1.1. Pojęcie podatku oraz systemu podatkowego w Polsce 4
1.2. Charakterystyka podatku dochodowego od osób fizycznych 8
1.3. Dochody państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 12
2. ZRYCZAŁTOWANE FORMY OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PODATKIEM DOCHODOWYM 15
2.1. Karta podatkowa 15
2.2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 18
3. OPODATKOWANIE DOCHODU NA ZASADACH OGÓLNYCH 23
3.1. Podatkowa księga przychodów i rozchodów 23
3.2. Księgi rachunkowe 26
4. ZMIANY W OPODATKOWANIU DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH WCHODZĄCE W ŻYCIE OD 1 STYCZNIA 2003 ROKU 28
ZAKOŃCZENIE 32
BIBLIOGRAFIA 33
CZASOPISMA 34

image_pdf