Formy opodatkowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

praca razem z załącznikami liczy 120 stron

Wstęp 3

Rozdział I. Karta podatkowa 5
1.1. Płatnicy ryczałtu w formie karty podatkowej 5
1.2. Warunki korzystania z karty podatkowej 9
1.3. Warunki i obowiązki podatnika korzystającego z karty podatkowej 10
1.4. Wysokość stawek karty podatkowej 14
1.5. Utrata warunków do karty podatkowej 18
1.6. Wzory deklaracji, informacji podatkowych 21

Rozdział II Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 23
2.1. Podstawa opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych 23
2.2. Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 26
2.3. Ewidencje ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 28
2.4. Rozliczanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 34
2.5. Terminy płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 38
2.6. Wzory deklaracji, zeznań i informacji podatkowych składanych przez ryczałtowców 39

Rozdział III. Zasady ogólne 42
3.1. Charakterystyka merytoryczna 42
3.2. Zasady prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów 43
3.3. Ewidencje podatkowe prowadzone przy księdze podatkowej 44
3.4. Przychody z działalności gospodarczej oraz wyłączenia z przychodów 51
3.5. Koszty uzyskania przychodu 54
3.6. Dokumentowanie operacji gospodarczych 55
3.7. Zasada poprawiania błędów w dowodzie księgowym 57
3.8. Zamykanie ksiąg rachunkowych 57
3.9. Ustalenie dochodu z prowadzonej działalności 58

Rozdział IV. Analiza porównawcza opodatkowania osób fizycznych 66
4.1. Osoba fizyczna – dylemat wyboru formy opodatkowania 66
4.2. Analiza porównawcza trzech form opodatkowania 70
4.3. Ustalenie podatku na zasadach ogólnych, według karty podatkowej oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na przykładzie zakładu tapicerskiego 74

Zakończenie 83
Bibliografia 84
Spis rysunków i tabel 86
Załączniki 87

image_pdf