Formy opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Magisterska
WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

WSTĘP 5

ROZDZIAŁ I
PODSTAWY SYSTEMÓW PODATKOWYCH 7
1. Definicja podatku 7
2. Funkcje i klasyfikacja podatków 8
3. Podstawowe elementy i konstrukcje podatku 12
4. Zasady systemu podatkowego w Polsce 19

ROZDZIAŁ II
RODZAJE PODATKÓW W POLSKIM SYSTEMIE PODATKOWYM 28
1. Podatki dochodowe 28
1.1. Wprowadzenie 28
1.2. Podatek dochodowy od osób fizycznych 28
1.3. Podatek dochodowy od osób prawnych 45
2. Podatki o charakterze konsumpcyjnym 62
2.1. Wprowadzenie 62
2.2. Podatek od towarów i usług 62
2.3. Podatek akcyzowy 79

ROZDZIAŁ III
FORMY OPODATKOWANIA MAŁYCH I ŚREDNICH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 83
1. Opodatkowanie na zasadach ogólnych 83
1.1. Wprowadzenie 83
1.2. Księgi handlowe 85
1.3. Książka przychodów i rozchodów 93
2. Zryczałtowane formy opodatkowania 100
2.1. Wprowadzenie 100
2.2. Karta podatkowa 101
2.3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 104
3. Sposób rozliczania zaliczek miesięcznych oraz sporządzania deklaracji podatkowych 112
3.1. Wprowadzenie 112
3.2. Deklaracja PIT–5L 112
3.3. Deklaracja VAT–7 i VAT–7K 119

ZAKOŃCZENIE 127

BIBLIOGRAFIA 129

SPIS TABEL I RYSUNKÓW 132

image_pdf