Formalno-prawne praktyki aspekty podejmowania działalności gospodarczej

dwa pierwsze rozdziały pracy dyplomowej: 20 stron, 74 przypisy

Rozdział I. Tworzenie przedsiębiorstwa 1
1.1. Pojęcie i istota, cele i funkcje, typy przedsiębiorstw 1
1.2. Proces tworzenia przedsiębiorstw 8
1.3. Biznes plan działalności 13

Rozdział II. Formalno-prawne praktyki aspekty podejmowania działalności gospodarczej w naszym kraju 21
2.1. Pojęcie przedsiębiorcy i działalności gospodarczej 22
2.2. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 25
2.3. Rejestracja działalności gospodarczej 30
2.4. ZUS osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą 35

Przedsiębiorstwo jest wyodrębnionym pod względem prawnym, ekonomicznym i organizacyjnym podmiotem gospodarczym, nastawionym w swoim działaniu na wytwarzanie produktów i/lub świadczenie usług w celu osiągnięcia zamierzonych wyników finansowych.

image_pdf