Finansowanie rozwoju MSP w Polsce

Praca licencjacka / Akademia Ekonomiczna Poznań

SPIS TREŚCI
WSTĘP
Rozdział I MAŁE I ŚREDNIE FIRMY W GOSPODARCE NARODOWEJ
1. Definicje małej firmy, kryteria zaliczania przedsiębiorstwa
do klasy małych i średnich przedsiębiorstw
1.1. Klasyfikacja przedsiębiorstw według kryteriów
jakościowych
1.2. Klasyfikacja przedsiębiorstw według kryteriów ilościowych
2. Systematyzacja MSP
3. Sens istnienia, oraz rola małych średnich firm

Rozdział II FORMY WSPIERANIA ROZWOJU, FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM
1. Strategia pomocy w rozwoju MSP
2. Instytucje wykonujące program pomocy
3. Finansowanie rozwoju
3.1. Istota finansowania
3.2. Potrzeby i zasady finansowania
3.3. Formy finansowania
3.3.1. Kredyt bankowy
3.3.2. Kredyt dostawcy
3.3.3. Kredyt odbiorcy
3.3.4. Weksel
3.3.5. Faktoring
3.3.6. Leasing

Rozdział III INSTYTUCJE WSPOMAGAJĄCE FINANSOWANIE MSP
1. Banki
1.1. Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. (BISE)
1.2. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)
2. Instytucje wysokiego ryzyka
2.1. Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych Sp. z o.o. (TISE)
2.2. Fundusz Inwestycji Kapitałowych
2.3. CARESBAC – Polska S.A.
2.4. Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
3. Pozostałe instytucje finansujące rozwój małych przedsiębiorstw
3.1. Agencja Resrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
3.2. Fundacja Rolnicza
3.4. Polska Fundacja Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw
3.5. Inkubator przedsiębiorczości (business incubator)
3.6. Polska Agencja Rozwoju Regionalnego (PARR)
3.7. Fundusz Mikro Sp. z o.o.
3.8. Rejonowy Urząd Pracy

Podsumowanie i wnioski
BIBLIOGRAFIA

image_pdf