Finansowanie rozwoju małych przedsiębiorstw

Praca magisterska, broniona była na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Praca ma 85 stron.

Wstęp
Rozdział I Małe firmy w gospodarce narodowej
1. Definicje małej firmy, kryteria zaliczania przedsiębiorstwa
do klasy małych i średnich przedsiębiorstw
1.1. Klasyfikacja przedsiębiorstw według kryteriów
jakościowych
1.2. Klasyfikacja przedsiębiorstw według kryteriów
ilościowych
2. Systematyzacja małych firm
3. Sens istnienia oraz rola małych firm
Rozdział II Formy wspierania rozwoju, finansowanie
małych firm
1. Strategia pomocy w rozwoju małej firmy
2. Instytucje wykonujące program pomocy
3. Finansowanie rozwoju
3.1. Istota finansowania
3.2. Potrzeby i zasady finansowania
3.3. Formy finansowania.
3.3.1. Kredyt bankowy
3.3.2. Kredyt dostawcy
3.3.3. Kredyt odbiorcy
3.3.4. Weksel
3.3.5. Faktoring
3.3.6. Leasing
Rozdział III Instytucje wspomagające finansowanie małej firmy
1. Banki..
1.1. Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. (BISE)
1.2. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)
2. Instytucje wysokiego ryzyka
2.1. Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych Sp. z o.o. (TISE)
2.2. Fundusz Inwestycji Kapitałowych
2.3. CARESBAC – Polska S.A.
2.4. Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
3. Pozostałe instytucje finansujące rozwój małych przedsiębiorstw
3.1. Agencja Resrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
3.2. Fundacja Rolnicza
3.4. Polska Fundacja Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw
3.5. Inkubator przedsiębiorczości (business incubator)
3.6. Polska Agencja Rozwoju Regionalnego (PARR)
3.7. Fundusz Mikro Sp. z o.o
3.8. Rejonowy Urząd Pracy
Rozdział IV Źródła kredytów na rozwóhj małej firmy
w praktyce na przykładzie Zakładu Mechaniki
Pojazdowej
Rys historyczny
Kredyt bankowy
Podsumowanie
Bibliografia

image_pdf