Finansowanie przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem leasingu jako formy

Praca licencjacka
Wyższa Szkoła Ekonomiczno Społeczna w Ostrołęce

Wstęp
I Źródło finansowania przedsiębiorstwa
1.Finansowanie i jego formy
2.Rodzaje Źródeł finansowania
3.Finansowanie własne
3.1 Spółki osobowe
3.2 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
3.3 Spółki akcyjne
3.4 Przedsiębiorstwa państwowe
3.5 Spółdzielnie
4.Finansowanie obce
4.1 Kredyt
4.2 Obligacje
4.3 Franchising
4.4 Factoring
4.5 Venture Capital
II Pojęcie, geneza leasingu i jego rodzaje
1.Pojęcie, geneza i istota leasingu
2.Rodzaje leasingu i ich charakterystyka
2.1 Leasing finansowy
2.2 Leasing operacyjny
2.3 Leasing pośredni i bezpośredni
2.4 Leasing krótkoterminowy, długoterminowy, oraz średnioterminowy
2.5 Leasing podatkowy i podwójny
2.6 Leasing czysty i pełny
2.7 Leasing zwrotny
2.8 Leasing międzynarodowy (czynny i bierny)
2.9 Leasing złotówkowy a dewizowy
2.10 Leasing nieruchomości
2.11 Leasing samochodowy
2.12 Leasing lombardowy a norweski
2.12 Leasing z pełnym i częściowym zwrotem kosztów
3.Charakter prawny transakcji leasingu
3.1 Leasing a kredyt bankowy i pożyczka
3.2 Leasing a najem i dzierżawa
3.3 Leasing a sprzedaż
4.Leasing w praktyce przedsiębiorstwa
4.1 Strony transakcji
4.1.1 Leasingodawca
4.1.2 Leasingobiorca
4.2 Procedura zawarcia umowy
5. Ryzyko w transakcji leasingu
5.1 Ryzyko w leasingu
5.2 Zabezpieczenia

III. Analiza opłacalności leasingu
1.Zalety i wady leasingu
2.Co jest lepsze leasing czy kredyt
3.Analiza decyzji leasingowych
4.Metody analizy leasingowej
5.Analiza ekonomiczna opłacalności leasingu w porównaniu z kredytem bankowym.
Zakończenie
Spis tabel
Bibliografia

image_pdf