Finansowanie inwestycji samorządowych

93 strony, 33 pozycje w bibliografii

Wstęp 2

ROZDZIAŁ I.
FINANSE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4
1.1. Zakres działania jednostki samorządu terytorialnego 4
1.2. Pojęcie gospodarki finansowej samorządu terytorialnego 6
1.3. Źródło dochodów samorządu terytorialnego 10
1.4. Wydatki samorządu terytorialnego 17

ROZDZIAŁ II.
INWESTYCJE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 26
2.1. Założenia systemu finansowania inwestycji 26
2.2. Wsparcie dla samorządu ze strony państwa – dotacje i subwencje 36
2.3. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego z udziałem banków 45
2.4. Finansowanie inwestycji z pomocą instytucji pozarządowych i środków z Unii Europejskiej 50

ROZDZIAŁ III.
CHARAKTERYSTYKA OBLIGACJI KOMUNALNYCH 55
3.1. Historia obligacji komunalnych 55
3.2. Regulacje prawne 59
3.3. Proces emisyjny obligacji komunalnych 63
3.4. Wyniki programów emisyjnych obligacji komunalnych 78

Zakończenie 86
Bibliografia 88
Spis tabel 92
Spis rysunków 93

image_pdf