Finansowanie inwestycji proekologicznych

Licencjacka
Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Wstęp 3

Rozdział I
Wybrane ekonomiczne podstawy działań proekologicznych 5
1.1. Ekonomiczne podstawy działań proekologicznych 5
1.2. Świadomość ekologiczna społeczeństwa 21

Rozdział II
Inwestycje proekologiczne 30
2.1. Rodzaje inwestycji mających za zadanie ochronę środowiska 30
2.2. Źródła finansowania inwestycji 39
2.3. Efektywność działań proekologicznych 51

Rozdział III
Działania proekologiczne na przykładzie Huty ,,Katowice” 71
3.1. Charakterystyka przedsięwzięcia inwestycyjnego 71
3.2. Analiza ekonomicznej i ekologicznej opłacalności inwestycji 78

Spis literatury 85
Zakończenie 88
Spis tabel i rysunków 91

image_pdf