Ewolucja produktów i usług bankowości detalicznej w Polsce w latach 90-tych

praca magisterska
Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Magisterskie Studia Menedżerskie

SPIS TREŚCI
Wstęp
Rozdział I – Bank i produkt bankowy
1.1. Bank i jego rola
1.2. Produkt bankowy – jego cechy i rodzaje
1.3. Szczególne cechy produktów i usług bankowych
1.4. Charakterystyka produktów i operacji bankowych

Rozdział II – Rozwój usług bankowych w Polsce i na świecie
2.1. Najważniejsze przemiany wpływające na działalność banków
2.2. Polityka i strategia produktu bankowego
2.2.1. Kreowanie nowego produktu bankowego
2.2.2. Cykl życia produktu bankowego i jego rodzaje
2.2.2. Strategie marketingowe banku
2.3. Sprzedaż produktów i usług bankowych oraz ich kanały dystrybucji
2.3.1. Klasyczne oraz nowoczesne kanały dystrybucji
2.3.2. Skutki zmian w sposobach dystrybucji produktów bankowych

Rozdział III – Wzbogacenie oferty produktowej banków w latach 1990 – 2002
3.1. Przemiany w ofercie produktowej dla klientów detalicznych na przykładzie Banku Handlowego w Warszawie
3.2. Rozkwit nowych produktów i usług bankowości detalicznej
3.3. Porównanie ofert banku polskiego i zagranicznego
Podsumowanie
Bibliografia
Wykaz tabel i wykresów

image_pdf