Ewolucja podatku dochodowego w Polsce

praca magisterska na 99 stron, z 35 pozycjami w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział I. Pojecie i istota podatku dochodowego    5
1.1. Specyfikacja podatku dochodowego w ujęciu historycznym    6
1.1.1. Historia podatku dochodowego    7
1.1.2. Źródła podatku dochodowego    9
1.1.3. Istota pierwowzorów liczenia    10
1.2. Uwarunkowanie i zasady naliczania podatku dochodowego do 1990    12
1.3. Filozofia podatku    19
1.4. Rola podatku w budżecie    22

Rozdział II. Odliczenia podatku 26
2.1. Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób prawnych    26
2.2. Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych    27
2.3. Limity odliczeń od ryczałtu ewidencjonowanego    43

Rozdział III.  Odliczenia od dochodu   49
3.1. Charakterystyka dochodu i odliczeń    49
3.2. Odliczenia od dochodu    55
3.3. Zmiany dotyczące odliczeń od dochodu 58

Rozdział IV. Rozliczenia podatkowe przedsiębiorstwa „Pingwin”  67
4.1. Informacje o spółce    67
4.2. Ewidencja dla celów podatkowych    72
4.3. Odliczenia od podatku i dochodu    84

Zakończenie    93
Bibliografia    95
Spis tabel    98
Spis rysunków    99

image_pdf